Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết bị

Nhiệt kế cơ

176,000
345,000

Thiết bị

Tỷ trọng kế

115,500