LalBrew Farmhouse™

212,300

➖ Tốc độ lên men nhanh, độ lên men cao

➖ Không chứa gen STA-1 tạo enzyme diastatic

➖ Nhiệt độ lên men: 20 – 30°C

LalBrew Farmhouse™

212,300