Thùng lên men 30L kèm nút chặn và vòi rót

673,000

Thùng lên men 30L kèm nút chặn và vòi rót

673,000