Thùng lên men blow-molded 100L kèm nút chặn và vòi khí

4,239,000

Thùng lên men blow-molded 100L kèm nút chặn và vòi khí

4,239,000