Showing 1–12 of 13 results

Keg và phụ kiện

Ball lock khí

165,000

Keg và phụ kiện

Ball lock lỏng

165,000

Keg và phụ kiện

Growler Keg 2L nắp Swing

275,000

Keg và phụ kiện

Keg 5L có vòi

327,000

Keg và phụ kiện

Key Keg 30L

725,000

Keg và phụ kiện

Petainer Keg 20L Hybrid type S

490,000

Keg và phụ kiện

Soda Keg 19L không đầu nối

2,259,000

Keg và phụ kiện

Soda Keg 9.5L không đầu nối

1,896,000

Keg và phụ kiện

US Keg 20L

1,805,000

Keg và phụ kiện

Đầu nối bia Soda Keg có ren

68,500
69,500

Keg và phụ kiện

Đầu nối Gas Soda Keg có ren

68,500