Thùng lên men blow-molded kèm nút chặn khí và vòi rót

1,994,0004,239,000

Thùng lên men blow-molded kèm nút chặn khí và vòi rót