Thùng lên men blow-molded 50L kèm nút chặn và vòi khí

1,900,000

Thùng lên men blow-molded 50L kèm nút chặn và vòi khí

1,900,000